Producenci

Cenniki do pobrania

Polecane produkty

Maciej Jochymczyk: Amandus Ivanschiz. His Life and Music. With a Thematic Catalog of Works
Cena: 52,25 zł
szt.
Maciej Jochymczyk: Amandus Ivanschiz. His Life and Music. With a Thematic Catalog of Works

The ensembles associated with monastery and parish churches were a very important element of musical life in Central Europe around the mid-eighteenth century. Yet the music created by early Classical composers, which constituted the core of their repertoire, remains poorly explored. Fr. Amandus Ivanschiz OSPPE (1727–1758) was one of such musicians, active in monasteries in Ranna, Wiener Neustadt, Rome, and Graz. Recent findings reveal that he died in 1758 at the young age of 31, which is much earlier than previously thought. Consequently, the dating of his compositions and their position in the context of the transformation of musical language in the middle of the eighteenth century needs to be revisited. Despite his early passing, Ivanschiz left behind a remarkable number of compositions. About 50 extensive religious works such as masses, litanies, Oratorios, settings of Marian antiphons, Te Deum, vespers and other non-liturgical texts, as well as over 30 instrumental pieces, symphonies and string trios, have survived to this day. This volume is the first to provide a critical evaluation of the attribution of works ascribed to Ivanschiz, which brought to light the true scope and reception of his oeuvre. The fact that there are nearly 300 copies of his works preserved in various archives across eleven European countries indicates that his music was readily performed and disseminated, and places Ivanschiz among the most popular monk-composers of his epoch. At the same time, the number of variants and new versions of his works shows how they were altered by the author himself and copyists during transmission process. […]

All this significantly enhances our view of the mid-eighteenth-century style, shedding light on sources that form the basis for activity of J. Haydn or W. A. Mozart. Music of the eighteenth century, although relatively recent, still remains terra incognita in part. Unless Ivanschiz’s output along with the workof his peers is taken under consideration, our understanding of the sources of musical Classicism and the general musical culture of the time will remain incomplete and inauthentic.

From the Epilogue

 

 

Około połowy XVIII wieku bardzo istotną część życia muzycznego Europy Środkowej współtworzyły zespoły funkcjonujące przy kościołach klasztornych i parafialnych. Muzyka religijna kompozytorów wczesnoklasycznych, która stanowiła trzon ich repertuaru, pozostaje nadal słabo zbadana. Jednym z nich był paulin, o. Amandus Ivanschiz (1727–1758), który działał w klasztorach w Ranna, Wiener Neustadt, Rzymie i Grazu. Jak wskazują najnowsze ustalenia, zmarł on już w 1758 roku, w wieku zaledwie 31 lat, znacznie wcześniej niż dotychczas sądzono. W związku z tym należy zmienić przyjmowane w literaturze datowanie twórczości tego autora oraz jej umiejscowienie w kontekście przemian języka muzycznego, jakie dokonały się w połowie XVIII stulecia. Pomimo przedwczesnej śmierci Ivanschiz pozostawił po sobie ponad 30 dzieł instrumentalnych (symfonii i triów smyczkowych), a także około 50 kompozycji religijnych (m.in. mszy, litanii, Oratoriów oraz opracowań antyfon maryjnych, Te Deum, nieszporów i tekstów nieliturgicznych). W prezentowanej monografii po raz pierwszy krytycznej ocenie poddano atrybucję utworów przypisywanych Ivanschizowi, dzięki czemu możliwe było wskazanie realnych rozmiarów jego zachowanego dorobku. Obecność blisko 300 odpisów kompozycji o. Amanda w licznych archiwach na terenie jedenastu krajów Europy Środkowej wskazuje, że jego muzyka była bardzo chętnie wykonywana i stawia go w gronie najpopularniejszych kompozytorów-zakonników swoich czasów. Jednocześnie duża liczba wariantów i odrębnych wersji dzieł pokazuje, jak były one zmieniane przez samego autora, a także przez kopistów w drodze transmisji. […]

Wszystko to znacząco poszerza naszą wiedzę o muzyce połowy XVIII wieku, rzucając nowe światło na źródła, z których wyrasta późniejsze twórczość J. Haydna czy W. A. Mozarta. Muzyka XVIII wieku, choć relatywnie nam bliska, pozostaje nadal w dużej mierze „ziemią nieznaną”. Dopóki nie odkryjemy na nowo twórczości Ivanschiza i wielu jemu podobnych kompozytorów, nasz obraz źródeł muzycznego klasycyzmu, a także kultury muzycznej omawianego okresu będzie niepełny i nieautentyczny.

Z podsumowania książki

Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
5 dni
Msze maryjne z druku Scotta w rękopisie Kk I.1: Ruffo, Jachet, Morales i anonimowe
Cena: 63,00 zł
szt.
Msze maryjne z druku Scotta w rękopisie Kk I.1: Ruffo, Jachet, Morales i anonimowe

Seria wydawnicza Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita (MECCA) prezentuje muzykę dawną, która rozbrzmiewała w Katedrze na Wawelu w różnych stuleciach - od średniowiecza aż po wiek XVIII.
Pierwsze jedenaście zaplanowanych tomów serii ukaże pełny repertuar zespołu czterech ksiąg głosowych spisywanych na potrzeby kapeli rorantystów od połowy XVI do początku wieku XVII - rkp. sygn. Kk I.1.

Pierwszy tom zawiera pięć cyklów ordinarium elity europejskich kompozytorów m.in. Moralesa, Jacheta de Mantua, Vincenzo Ruffo, co dowodzi, iż Katedra Wawelska sięgała około połowy XVI w. po najlepszą muzykę. Zdecydowana większość zawartości rękopisu to utwory 4-głosowe, a także nieliczne utwory 5-głosowe.

W następnych tomach prezentujących zawartość rkp. Kk I.1 zamieścimy dalsze cykle ordinarium: Pierre’a Certona, Polaków Tomasza z Szadka i Krzysztofa Borka oraz skomponowaną lub tylko zapisaną przez tego ostatniego przeróbkę mszy wielkiego Josquina. Zamieścimy także dodane do rękopisu później części stałe mszy, m. in. Jana Borzyma i utwory powstałe w związku z reformą trydencką, wreszcie, zachowane anonimowo, ale najpewniej tworzone przez Polaków, a należące do najstarszej warstwy rękopisu części zmienne w mszach na święta maryjne.

Dostępność:
dostępny
Wysyłka w:
5 dni
  • nowość
Wincenty z Kielczy: Oficjum o św. Stanisławie
Cena: 52,50 zł
szt.
Wincenty z Kielczy: Oficjum o św. Stanisławie

Tom drugi serii MECCA zawiera zbiór godzin brewiarzowych w postaci chorału. Skomponowane zostały przez dominikanina, brata Wincentego z Kielczy,  w związku z kanonizacją św. Stanisława ze Szczepanowa, jako oficjum Dies adest celebris. Tom podzielony został na dwie części: pierwsza z nich zawiera tekst z tłumaczeniem na język polski, druga pełną wersję oficjum. Obie części ukazują różne warianty źródłowe utworu – zarówno tekstowe, jak i muzyczne. Jest to pierwsze wydanie tego oficjum w kompletnej postaci.
Do edycji dołączone jest nagranie Historii o św. Stanisławie, dokonane przez zespół Jerycho. Specjalizuje  się on w wykonawstwie muzyki chorałowej i polifonicznej okresu średniowiecza, a także bierze udział w licznych projektach związanych z dawną muzyką polską. Nagranie nie jest próbą odtworzenia ówczesnej praktyki wykonawczej, a raczej przedstawieniem „żywej” tradycji tej muzyki na przestrzeni wieków.

Dostępność:
dostępny
Wysyłka w:
5 dni
  • nowość
Enrico Fubini: Historia estetyki muzycznej
Cena: 80,00 zł
szt.
Enrico Fubini: Historia estetyki muzycznej

Autor w zwartej formie ukazuje czytelnikowi pełny obraz dziejów estetyki muzycznej od głębokiej starożytności do czasów najnowszych. Książka prezentuje cenną panoramę poglądów estetycznych w odniesieniu do muzyki w kolejnych epokach historycznych. Or...

Dostępność:
dostępny
Wysyłka w:
5 dni
Joanna Miklaszewska: Opera społeczno-polityczna w muzyce amerykańskiej XX wieku
Cena: 48,00 zł
szt.
Joanna Miklaszewska: Opera społeczno-polityczna w muzyce amerykańskiej XX wieku

Opera przeżywa rozkwit na przełomie XX i XXI wieku. Do ożywienia zainteresowania tym niezwykle atrakcyjnym dla widzów gatunkiem muzyki scenicznej przyczynili się w dużej mierze kompozytorzy amerykańscy tworzący w drugiej połowie XX wieku: Philip Glass, John Adams i Steve Reich. Duże znaczenie w amerykańskiej twórczości operowej mają dzieła sięgające po współczesną tematykę polityczną, wśród których wielką popularnością cieszy się zwłaszcza Nixon w Chinach Johna Adamsa. Wątek polityczny pojawia się również w wideooperze Steve’a Reicha The Cave, przedstawiającej reprezentantów różnych narodów: Żydów, Palestyńczyków oraz Amerykanów. Ważną operą społeczno-polityczną jest także Satyagraha Philipa Glassa. Wszystkie te trzy opery współtworzą paradygmat współczesnej opery amerykańskiej o tematyce politycznej z typową dlań różnorodnością gatunków muzycznych, reprezentując nowe rodzaje muzyki scenicznej (dokumentalny utwór sceniczny o aktualnej treści, wideoopera oraz opera portretowa).

 

 

Dostępność:
dostępny
Wysyłka w:
5 dni
Robert Anderson: Opera Nights and Nightmares
Cena: 65,00 zł
szt.
Robert Anderson: Opera Nights and Nightmares

Robert Anderson studied Classics and Egyptology at Cambridge, England. During his time there the library of the music department was next door to that of Egyptology. This involved much lingering in the former and slow progress towards the latter. Eventually the music librarian, who was a good friend of the founder and editor of Record News, claimed that this visitor from other disciplines knew more about Bach than anyone else he had come across in Cambridge, where he had also started conducting. The result was a suggestion that he might like to review for the magazine, and possibly become its assistant editor. The offer proved timely, as Coptic research had just reached a natural conclusion, with translation into English of the life and writings of the Egyptian monk, St. Shenoute, a project since published.

Dostępność:
dostępny
Wysyłka w:
5 dni
Piotr Wilk: Wenecki koncert instrumentalny w epoce Vivaldiego
Cena: 52,00 zł
szt.
Piotr Wilk: Wenecki koncert instrumentalny w epoce Vivaldiego

Wenecki koncert instrumentalny w epoce Vivaldiego jest pierwszą monografią, w której szeroko omówiono koncerty wszystkich kompozytorów aktywnych na tym polu w Republice Weneckiej w latach 1695-1740. Prócz dzieł tak znanych twórców, jak Albinoni, bracia Marcello, Locatelli, Tartini, Veracini i Vivaldi, książka ta omawia koncerty zapomnianych dziś autorów – de Castro, Facca, Gentilego, Gnocchiego, Marina, braci Tagliettich i Tessariniego.

Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
5 dni
Nicholas Cook: Przewodnik po analizie muzycznej
Cena: 68,00 zł
szt.
Nicholas Cook: Przewodnik  po analizie muzycznej

Wielokrotnie wznawiany w krajach anglojęzycznych Przewodnik po analizie muzycznej Nicholasa Cooka prezentuje kluczowe wiadomości na temat klasycznych już dla XX wieku metod analitycznych i na polskim gruncie jest pierwszym tego typu kompleksowym ujęciem. Po zwięzłym przedstawieniu tak zwanych „tradycyjnych” metod analizy formy i harmoniki, stanowiących punkt odniesienia dla porównań, autor omówił w sposób teoretyczno-krytyczny, a także na konkretnych przykładach, wszystkie ważniejsze metody analityczne II połowy XX wieku...

Dostępność:
dostępny
Wysyłka w:
5 dni
Anna G. Piotrowska: O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej
Cena: 52,00 zł
szt.
Anna G. Piotrowska: O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej

Książka Anny G. Piotrowskiej jest przedsięwzięciem jedynym w swoim rodzaju, bardzo śmiałym i ambitnym. Jest lapidarną, zwartą syntezą dotychczasowej wiedzy o muzyce filmowej, w pełni kompetentnym, dobrze sproblematyzowanym i dobrze napisanym kompendium. Wyróżniają ją walory merytoryczne, erudycja autorki, wszechstronne potraktowanie tematu.

 

Dostępność:
dostępny
Polish Music since 1945. Ed. by Eva Mantzourani
Cena: 85,00 zł
szt.
Polish Music since 1945. Ed. by Eva Mantzourani

This volume is the result of research presented during the first international conference on Polish music organised by a British university (Canterbury Christ Church University), in 2009.

Dostępność:
dostępny
Wysyłka w:
5 dni

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Regulaminie zakupów.

Click Shop | Hosting home.pl