KSIĄŻKI

Joanna Miklaszewska: Opera społeczno-polityczna w muzyce amerykańskiej XX wieku

Joanna Miklaszewska: Opera społeczno-polityczna w muzyce amerykańskiej XX wieku
Joanna Miklaszewska: Opera społeczno-polityczna w muzyce amerykańskiej XX wieku

Opera przeżywa rozkwit na przełomie XX i XXI wieku. Do ożywienia zainteresowania tym niezwykle atrakcyjnym dla widzów gatunkiem muzyki scenicznej przyczynili się w dużej mierze kompozytorzy amerykańscy tworzący w drugiej połowie XX wieku: Philip Glass, John Adams i Steve Reich. Duże znaczenie w amerykańskiej twórczości operowej mają dzieła sięgające po współczesną tematykę polityczną, wśród których wielką popularnością cieszy się zwłaszcza Nixon w Chinach Johna Adamsa. Wątek polityczny pojawia się również w wideooperze Steve’a Reicha The Cave, przedstawiającej reprezentantów różnych narodów: Żydów, Palestyńczyków oraz Amerykanów. Ważną operą społeczno-polityczną jest także Satyagraha Philipa Glassa. Wszystkie te trzy opery współtworzą paradygmat współczesnej opery amerykańskiej o tematyce politycznej z typową dlań różnorodnością gatunków muzycznych, reprezentując nowe rodzaje muzyki scenicznej (dokumentalny utwór sceniczny o aktualnej treści, wideoopera oraz opera portretowa).

 

 

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 48,00 zł
szt.

Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów

Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów
Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów

Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin

Dostępność: dostępny

Cena: 85,00 zł
szt.

Muzykolog humanista wobec doświadczenia muzyki w kulturze. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Małgorzacie Woźnej-Stankiewicz

Muzykolog humanista wobec doświadczenia muzyki w kulturze. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Małgorzacie Woźnej-Stankiewicz
Muzykolog humanista wobec doświadczenia muzyki w kulturze. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Małgorzacie Woźnej-Stankiewicz

Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Małgorzacie Woźnej-Stankiewicz zawiera ponad trzydzieści artykułów naukowych dedykowanych Jubilatce, napisanych przez jej przyjaciół i uczniów - grupę wybitnych muzykologów polskich, włoskich, niemieckich i ukraińskich. Artykuły ujęte są w grupy tematyczne obejmujące (1) myśl o muzyce i idee estetyczne, (2) odtwarzanie przeszłości muzycznej, (3) postacie kompozytorów XIX i XX wieku, (4) kulturę muzyczną XIX i XX wieku oraz (5) dzieje muzykologii. Publikacja zawiera też biografię naukową Jubilatki, bibliografię jej prac oraz spis prac licencjackich, magisterskich i doktorskich napisanych pod jej kierownictwem naukowym.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 55,00 zł
szt.
  • nowość

Anna Nowak: Mazurek fortepianowy w muzyce polskiej XX wieku

Anna Nowak: Mazurek fortepianowy w muzyce polskiej XX wieku
Anna Nowak: Mazurek fortepianowy w muzyce polskiej XX wieku

Twórczość muzyczna będąca przedmiotem niniejszego dyskursu obejmuje mazurki fortepianowe skomponowane w latach 1900-2000 przez kompozytorów, którzy deklarowali swą przynależność do polskiej kultury zarówno tworzonymi dziełami, jak i innymi formami ekspresji potwierdzającymi ich kulturową więź z Polską. (...) Na tę obszerną kolekcję muzyczną składają się zatem mazurki kompozytorów, którzy aktywność muzyczną rozwijali w Polsce (Szymanowski, Szeluto, Różycki, Friemann, Woytowicz, Lefeld, Kazuro, Ekier, Schaeffer, Kilar, Górecki, Borkowski, Sawa...) i poza granicami kraju, determinowani okolicznościami historycznymi (Maciejewski, Szałowski, Kassern, Radzyński) lub – co częściej spotykane – podejmujący niezależnie od tych czynników decyzje o osiedleniu się w innych ośrodkach muzycznych Europy (Tansman, Rabiński) i Ameryki (Stojowski, Łabuński)...

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 40,00 zł
szt.

Jadwiga Paja-Stach: Muzyka polska od Paderewskiego do Pendereckiego

Jadwiga Paja-Stach: Muzyka polska od Paderewskiego do Pendereckiego
Jadwiga Paja-Stach: Muzyka polska od Paderewskiego do Pendereckiego

Książka zawiera przegląd głównych trendów w muzyce polskiej XX wieku oraz przedstawienie wybranych sylwetek kompozytorów, których wkład do polskiej i światowej kultury muzycznej jest nie do przecenienia. […] W rozdziałach książki poświęconych kompo-zytorom urodzonym pod koniec XIX wieku, których twórczość w znacznej mierze przypada na początek XX wieku, podkreślono niezwykle ważną rolę Paderewskiego dla promocji kultury polskiej w świecie, znaczenie twórczości symfonicznej Karłowicza w kontekście muzyki jemu współczesnej, a także drogę twórczą Szymanowskiego prowadzącą do unowocześnienia warsztatu kompozytorskiego i genialnej stylizacji folkloru polskiego, porównywalnej z Chopinowską. Z pokolenia kompozytorów, których kariera artystyczna miała swój początek w okresie międzywojennym, więcej miejsca poświęcono Józefowi Kofflerowi, Aleksandrowi Tansmanowi, Grażynie Bacewicz, Romanowi Palestrowi, Andrzejowi Panufnikowi i Witoldowi Lutosławskiemu. Celem tej prezentacji jest zaakcentowanie oryginalności ich stylów muzycznych. Z następnej generacji kompozytorów bliżej przedstawiono Tadeusza Bairda, Kazimierza Serockiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Fenomen Pendereckiego zapewne będzie można trafniej ukazać z dalszej perspektywy czasowej, ale już od dawna jest oczywiste, że to jego twórczość - niezależnie od kontrowersyjnych opinii, jakie prowokuje - jest ciągle obecna w światowym repertuarze koncertowym i operowym, zaznaczając tym samym miejsce muzyki polskiej w kulturze uniwersalnej […].

 (ze wstępu Autorki)

Dostępność: brak towaru

Cena: 55,00 zł

Jadwiga Paja-Stach: Polish Music from Paderewski to Penderecki

Jadwiga Paja-Stach: Polish Music from Paderewski to Penderecki
Jadwiga Paja-Stach: Polish Music from Paderewski to Penderecki
This book contains a review of the most important movements in 20 th -century Polish music. It also presents profiles of those composers who are judged to have made valuable contributions to both Polish and world musical culture. Part 1 provides a co...

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 82,00 zł
szt.

Jadwiga Paja-Stach: Twórczość Willema Pijpera w kontekście muzyki XX wieku

Jadwiga Paja-Stach: Twórczość Willema Pijpera w kontekście muzyki XX wieku
Jadwiga Paja-Stach: Twórczość Willema Pijpera w kontekście muzyki XX wieku
Niniejsza książka stanowi próbę zarysowania sylwetki Willema Pijpera i scharakteryzowania całokształtu jego twórczości muzycznej na tle trendów w muzyce europejskiej I połowy XX wieku. Charakterystyka muzyki Pijpera ukierunkowana została nie tyle na ...

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 30,00 zł
szt.

Jadwiga Paja-Stach (ed.): Andrzej Panufnik's Music and its Reception

Jadwiga Paja-Stach (ed.): Andrzej Panufnik's Music and its Reception
Jadwiga Paja-Stach (ed.): Andrzej Panufnik's Music and its Reception

Panufnik's main artistic idea: achieving a balance between the richness of emotions and the intellectual tension in his musical work. The sound system of the composer was crystallized until the late sixties...

Główna idea artystyczna Andrzeja Panufnika: osiągnięcie w dziele muzycznym równowagi między bogactwem emocji i ładunkiem intelektualnym towarzyszyła mu w całej jego drodze twórczej. System dźwiękowy kompozytora skrystalizował się wprawdzie dopiero z ...

Dostępność: dostępny

Cena: 60,00 zł
szt.

Jadwiga Paja-Stach (red.): Witold Lutosławski i jego wkład do kultury muzycznej XX wieku

Jadwiga Paja-Stach (red.): Witold Lutosławski i jego wkład do kultury muzycznej XX wieku
Jadwiga Paja-Stach (red.): Witold Lutosławski i jego wkład do kultury muzycznej XX wieku
Zbiór referatów i refleksji wygłoszonych podczas sympozjum naukowego, zorganizowanego w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 10. rocznicę śmierci kompozytora.

Dostępność: brak towaru

Cena: 35,00 zł

Aleksandra Patalas: W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi. Życie, muzyka, teoria

Aleksandra Patalas: W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi. Życie, muzyka, teoria
Aleksandra Patalas: W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi. Życie, muzyka, teoria

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, poświęcona jest sylwetce Marca Scacchiego (zm. 1662), skrzypka, kapelmistrza, kompozytora i teoretyka muzyki urodzonego w Rzymie, przez ćwierć wieku (1624-1649) związanego z dworem królewskim polskich Wazów...

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena: 55,00 zł
szt.

Aleksandra Patalas (opr.): Katalog starodruków muzycznych ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie...

Aleksandra Patalas (opr.): Katalog starodruków muzycznych ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie...
Aleksandra Patalas (opr.): Katalog starodruków muzycznych ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie...

W Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przechowywana jest obecnie bogata kolekcja starodruków i rękopisów muzycznych pochodzących ze zbiorów dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie. Materiały te, znalezione po zak...

Dostępność: dostępny

Cena: 150,00 zł
szt.

Małgorzata Perkowska-Waszek: Paderewski i jego twórczość. Dzieje utworów i rys osobowości kompozytora

Małgorzata Perkowska-Waszek: Paderewski i jego twórczość. Dzieje utworów i rys osobowości kompozytora
Małgorzata Perkowska-Waszek: Paderewski i jego twórczość. Dzieje utworów i rys osobowości kompozytora

Książka powstała w wyniku wieloletnich prac nad gromadzeniem i klasyfikacją danych dotyczących dorobku kompozytorskiego wybitnego polskiego pianisty i stanowi próbę pełnego zaprezentowania dotychczasowego stanu badań w tym zakresie. (…). Adresowana j...

Dostępność: brak towaru

Cena: 48,00 zł

Anna G. Piotrowska: Ławutaris, czyli skrzypek. Śladami Stefana "Korora" Dymitera

Anna G. Piotrowska: Ławutaris, czyli skrzypek. Śladami Stefana "Korora" Dymitera
Anna G. Piotrowska: Ławutaris, czyli skrzypek. Śladami Stefana "Korora" Dymitera

Przechodząc ulicą Floriańską w Krakowie, nie sposób było ich nie zauważyć, stanowili bowiem jej charakterystyczny akcent – dosłownie i w przenośni, jako kapela grająca gdzieś na skrzyżowaniu z ulicą św. Marka. Odznaczali się wyglądem – jako Romowie, ale i zachowaniem, bo w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, a nawet na początku dziewięćdziesiątych XX wieku wciąż stosunkowo niewielu muzyków koncertowało na ulicach. A jeśli już się pojawiali, to raczej byli to soliści lub pieśniarze akompaniujący sobie na przykład na gitarze, przygrywający popularne piosenki. Ale to właśnie tamta kapela romska, zakotwiczona na ulicy Floriańskiej, stanowiła stały punkt odniesienia dla wszystkich mieszkańców miasta, ale także dla przyjezdnych przemierzających Floriańską w drodze na Rynek Główny. Romowie z kapeli wyróżniali się tym bardziej, że ich muzyczną podporą był niewielki wzrostem, a pod koniec życia poruszający się wyłącznie na wózku inwalidzkim, ociemniały skrzypek – Stefan Dymiter. Widywany był on w Krakowie od lat siedemdziesiątych, zrazu sporadycznie, a potem coraz częściej, jak – wraz ze swoją kapelą – grywał na ulicy Floriańskiej: już to bliżej samej Bramy Floriańskiej, już to bliżej Rynku Głównego.
Czasami kapela grała na płycie Rynku, a czasami zupełnie w innych miejscach – zawsze jednak w ścisłym centrum miasta. Przechodnie różnie reagowali: niektórzy przystawali z zaciekawieniem, by przysłuchać się lepiej, inni jak najdalej omijali muzyków, odwracając wzrok i  przyspieszając kroku, zapewne by uniknąć zrzutki pieniędzy do kapelusza czy w ogóle spotkania z Romami. Może trochę się Korora „bali”, obawiając się w zasadzie konfrontacji z własnymi reakcjami i uczuciami? Bo byli też i tacy, którzy sami aktywnie szukali kontaktu z kapelą, śmiało podchodzili i zaczynali rozmawiać z muzykami, najczęściej wyrażając swój podziw dla kunsztu Stefana Dymitera. A kiedy któregoś dnia zabrakło go na zawsze, muzyka z ulicy Floriańskiej przestała wybrzmiewać.
Powoli, począwszy od pierwszych lat XXI wieku, odchodził do lamusa świat takich ulicznych kapeli romskich, i chociaż nadal pojawiają się one w przestrzeni miasta, to jednak coraz rzadziej – przegrywają z innymi formami popularnej rozrywki, dostępnymi na zawołanie w licznych krakowskich kawiarniach, barach i pubach (często serwujących muzykę już nagraną). Ale wciąż tli się jednak pamięć o pewnym niezwykłym skrzypku z Floriańskiej, a wierne grono entuzjastów i przyjaciół Stefana Dymitera stara się nieustannie przypominać o jego fenomenie,
propagując wiedzę na temat legendarnego romskiego skrzypka, twierdząc, że pamięć o nim jest po prostu „wyrazem uznania i szacunku”.

(ze Wstępu Autorki)

Do książki dołączona jest płyta z filmem pod tytułem Ławutaris, czyli skrzypek. Krakowskim szlakiem Stefana "Korora" Dymitera.

Film jest też dostępny na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=13jLuIy-rZc

 

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 36,00 zł
szt.
  • nowość

Anna G. Piotrowska: Muzyka w serialu telewizyjnym Szkic teoretyczno-analityczny na przykładzie Dekalogu

Anna G. Piotrowska: Muzyka w serialu telewizyjnym Szkic teoretyczno-analityczny na przykładzie Dekalogu
Anna G. Piotrowska: Muzyka w serialu telewizyjnym Szkic teoretyczno-analityczny na przykładzie Dekalogu

Mówiący o uniwersalnych prawdach i wciąż aktualny Dekalog zawsze wart jest przypomnienia, a jednak nie był on dotychczas analizowany pod względem muzycznym. Podjęta w niniejszej pracy próba zrozumienia, w jaki sposób muzyka autorstwa Zbigniewa Preisnera została wykorzystana w Dekalogu (i co stanowi jej kwintesencję, jaką funkcję pełni itd.), wypełnia pewną lukę w badaniach nad spuścizną Kieślowskiego. Jest także przyczynkiem do szerszych studiów nad twórczością samego Preisnera, gdyż dorobek tego kompozytora nie doczekał się jeszcze całościowych opracowań.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 35,00 zł
szt.

Anna G. Piotrowska: Nie tylko cygańska. Studium o rapsodii muzycznej

Anna G. Piotrowska: Nie tylko cygańska. Studium o rapsodii muzycznej
Anna G. Piotrowska: Nie tylko cygańska. Studium o rapsodii muzycznej

Czym jest rapsodia? Jak ją postrzegano, jak o niej pisano na przestrzeni dziejów? W jaki sposób ją definiowano? Czym się wyróżnia, co stanowi jej kwintesencję? I dlaczego wciąż warto o rapsodii mówić, badać meandry jej przeszłości, spekulować na temat jej przyszłości oraz zgłębiać tajniki jej niezaprzeczalnego czaru: uroku zaklętego w specyficznym ‘rapsodycznym’ – porównywalnym z ‘cygańskim’ – charakterze?

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 32,00 zł
szt.

Anna G. Piotrowska: O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej

Anna G. Piotrowska: O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej
Anna G. Piotrowska: O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej

Książka Anny G. Piotrowskiej jest przedsięwzięciem jedynym w swoim rodzaju, bardzo śmiałym i ambitnym. Jest lapidarną, zwartą syntezą dotychczasowej wiedzy o muzyce filmowej, w pełni kompetentnym, dobrze sproblematyzowanym i dobrze napisanym kompendium. Wyróżniają ją walory merytoryczne, erudycja autorki, wszechstronne potraktowanie tematu.

 

Dostępność: dostępny

Cena: 52,00 zł
szt.

Anna G. Piotrowska: Romskie muzykalia w polskich współczesnych zbiorach prywatnych na przykładzie kolekcji Pawła Lechowskiego

Anna G. Piotrowska: Romskie muzykalia w polskich współczesnych zbiorach prywatnych na przykładzie kolekcji Pawła Lechowskiego
Anna G. Piotrowska: Romskie muzykalia w polskich współczesnych zbiorach prywatnych na przykładzie kolekcji Pawła Lechowskiego

(...) Kolekcje romskie są z reguły własnością podmiotów państwowych, ale także – choć już zdecydowanie rzadziej – znajdują się w rękach osób prywatnych. Obecnie w Polsce istnieją w zasadzie jedynie dwie znaczące kolekcje romologiczne będące własnością prywatnych kolekcjonerów: jedna z nich należy do Pawła Lechowskiego, a druga – do Andrzeja Grzymały-Kazłowskiego. Bogate zbiory, które udało im się zgromadzić, udostępniają oni przede wszystkim w Internecie, a niektóre eksponaty wypożyczają na użytek wystaw, wydawnictw naukowych, wydarzeń kulturalnych oraz na potrzeby teatru i filmu – jako rekwizyty czy elementy scenografii. Kolekcjonerzy ci stawiają sobie bowiem za cel nie tylko pomnażanie swoich zbiorów, ale także ich szerokie udostępnianie. (...)

Niniejsza publikacja poświęcona jest prezentacji muzykaliów ze współczesnych polskich zbiorów romologicznych znajdujących się w prywatnym posiadaniu – na przykładzie kolekcji Pawła Lechowskiego. Rozdział pierwszy przybliża tradycje portretowania Romów jako muzyków, a także zawiera krótką prezentację najważniejszych dzieł o tematyce romskiej znajdujących się w muzeach i galeriach całego świata. Nacisk położono również na omówienie historii powstających od drugiej połowy wieku XX polskich zbiorów romologicznych. Zaproponowano typologię muzykaliów znajdujących się w tych zbiorach. Podział ten konsekwentnie wykorzystano w rozdziale drugim, o charakterze dokumentacyjnym, w którym opisano reprezentatywne obiekty związane z muzyką (artefakty i dzieła sztuki) pochodzące z kolekcji Pawła Lechowskiego, uwzględniając także obiekty pochodzące ze zbiorów Andrzeja Grzymały-Kazłowskiego.

(ze Wstępu Autorki)

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 56,00 zł
szt.
  • nowość
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl