Jakub Lubelczyk: Psałterz i kancjonał z melodiami drukowany w 1558 roku / Polish Psalter and Hymnbook with Melodies Printed in 1558

Dostępność: dostępny
Cena: 82,00 zł 82.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Podstawą tekstu w niniejszej edycji jest pierwodruk z 1558 r. Przy pracy użyto egzemplarza BJ sygn. Cim. 8294 (zob. podobiznę w Polskiej Bibliotece Internetowej, www.pbi.edu.pl). Ponieważ jest on niekompletny, jako źródło uzupełniające posłużyły fotografie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. XVI F 505. Ponadto wzięto pod uwagę egzemplarz Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu sygn. XVI F 4081, a także dostępną w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej podobiznę egzemplarza Biblioteki Kórnickiej sygn. Cim F 4034 (www.wbc.poznan.pl). [...] Za podstawę edycji nut przyjęto egzemplarz przechowywany w BJ, uwzględniając przy brakujących w nim kartach egzemplarz toruński [...]. Następnie druk nut porównano z egzemplarzem Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. [...] Egzemplarz wrocławski jest niezwykle interesujący ze względu na ręczne poprawki pochodzące od użytkownika z epoki. Poprawki te opisano szczegółowo w komentarzach do poszczególnych utworów [...] W komentarzach podano umiejscowienie utworów w pierwodruku, co w połączeniu z internetowym facsimile pozwoli dociekliwemu czytelnikowi ocenić jakość transkrypcji i rozstrzygnąć ewentualne niejasności. [...] W niniejszym wydaniu pomieszczono Psałterz i kancjonał wraz z towarzyszącymi im tekstami tworzącymi ramę wydawniczą: przedmowami, epigramatem dedykacyjnym i wierszami do czytelnika, a także z indeksem przedmiotowym do psalmów. [...] Objaśnienia, którymi opatrzono tekst, dotyczą głównie jego warstwy językowej. By nie obciążać edycji obszernymi komentarzami, zrezygnowano ze szczegółowego dokumentowania łacińskich źródeł przekładu i stosunku do innych tłumaczeń psalmów na język polski. Biorąc pod uwagę potrzeby odbiorców nienawykłych do obcowania z dawną literaturą, objaśniano także te archaizmy językowe, które w polonistycznych edycjach naukowych by tego nie wymagały.
 
Opr.: Janusz S. Gruchała i Piotr Poźniak
 
Polish Psalter and Hymnbook with Melodies Printed in 1558 
The basis for the text in this edition is the first edition from 1558. At work, a copy of BJ reference number Cim. 8294 (see the image in the Polish Internet Library, www.pbi.edu.pl). Because it is incomplete, the supplementary source was the photographs of a copy of the National Library in Warsaw, reference number XVI F 505. In addition, a copy of the Library of the National Institute of Ossolińskich in Wroclaw, reference number XVI F 4081, as well as a copy of the Biblioteka Kórnicka, also available in the Wielkopolska Digital Library, reference number - Cim F 4034 (www.wbc.poznan.pl). [...] A copy stored in BJ was accepted as the basis for editing the notes, taking into account the lost copy from Toruń [...]. Then the music was compared to a copy of the National Institute Library. [...] The copy from Wroclaw is extremely interesting because of the manual corrections from the user of the era. These corrections are described in detail in the comments for individual works. [...] The comments indicate the location of the works in the first edition, which in combination with the internet facsimile will allow the inquisitive reader to assess the quality of transcription and resolve any ambiguities. [...] In this edition, the Psalter and the cantional with the accompanying texts creating the editorial frame were placed: preface, dedication epigram and poems to the reader, and also with a subject index to the psalms. [...] The explanations given in the text mainly concern its language layer. In order not to overload editions with extensive commentaries, detailed documentation of Latin sources of translation and attitude to other translations of psalms into Polish has been abandoned. Considering the needs of recipients who are not used to dealing with old literature, the language archaisms were also explained, which would not require this in Polish academic editions.
 
Ed. by Janusz S. Gruchała and Piotr Poźniak 
Pliki do pobrania:

Dane techniczne

Rok wydania 2010
Liczba stron 508
Format / Oprawa A4 / twarda
Seria Hymnorum Poloniae Antiquorum Corpus
ISBN 978-83-7099-174-6
ISMN 979-0-801532-01-5
Język publikacji polski i angielski
Waga 1,613 kg

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl